stare wyrobisko - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

stare wyrobisko

przyroda

W pobliżu drogi prowadzącej z Nielestna do Czernicy znajduje się kilka miejsc gdzie prowadzono eksploatację piaskowcowych skał.Trudno dzisiaj dociec czy urobek służył do celów budowlanych czy raczej są to pozostałości po przed i powojennych kopalniach.Okolice znane są z występowania złota,które pozyskiwano w sposób przemysłowy.Złoża były jednak niewielkie i wkrótce eksploatacja stała się nieopłacalna.W latach piecdziesiątych przez krótki okres poszukiwano tu rud uranu. W wyniku tych prac pozostały  odsłonięte  wyrobiska,które przybrały ciekawe formy mogące zainteresować nie tylko geologów.

Wróć do spisu treści