stacja kolejowa - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

stacja kolejowa

.
 Powstająca wraz z budową potężnej zapory wodnej na Bobrze linia kolejowa zapewniała początkowo transport potrzebnych materiałów i sprzętu. Najwcześniej bo 1 października 1906r oddano do użytku odcinek
z Jeleniej Góry do Jeżowa Sudeckiego. Kilka dni później , 9 października kolej dochodziła już do Siedlęcina. Następny odcinek łączący Lwówek z Wleniem oddano do użytku 1 lipca 1909roku. Było to duże wydarzenia
w życiu miasteczka, ulice zostały odświętnie przystrojone, grała orkiestra, a mieszkańcy tłumnie przybyli na dworzec powitać pociąg z zaproszonymi gośćmi, który nadjechał od strony Lwówka o godzinie 12_58. W hotelu „Zum Deutschem Haus”odbył się uroczysty bankiet i na koniec uroczyście przemaszerowano w kierunku strzelnicy. Najtrudniejszy i najbardziej kosztowny odcinek z Siedlęcina do Wlenia ukończono i uroczyście oddano do użytku 28 sierpnia 1909roku. Wymagał on wydrążenia trzech tuneli kolejowych, budowy 130 metrowego mostu wiszącego 40 m ponad dnem jeziora, mostu na Bobrze w Nielestnie i potężnego wiaduktu
w Pilchowicach oraz wielu innych obiektów infrastruktury kolejowej. Również i z tej okazji odbył się we Wleniu uroczysty bankiet a w rynku koncertowała orkiestra. Nowo wybudowana linia kolejowa ożywiała gospodarczo ten rejon ułatwiając wymianę handlową, lokalną komunikację oraz umożliwiała łatwy dojazd kuracjuszom i wczasowiczom nad powstałe Jezioro Pilchowickie czy do wleńskiego sanatorium. Już sam przejazd nowo wybudowaną trasą dostarczał wielu niesamowitych wrażeń. Stacja kolejowa we Wleniu składała się z budynku dworcowego, magazynów, budynku służbowego toromistrza i szaletu. W budynku dworcowym górna część była przeznaczona na mieszkania dla urzędników kolejowych i dzierżawcy restauracji. Na dole znajdowały się restauracja, poczekalnia, kasa i pomieszczenia służbowe. Prawie miesiąc po uroczystym otwarciu linii wydarzył się tragiczny wypadek. Powracający z Lwówka szesnastoletni chłopiec nieszczęśliwie wpadł pod stopnie wagonu i został porwany przez ruszający pociąg ginąc na miejscu. W ostatnich dniach II WŚ wycofujące się odziały wojsk niemieckich wysadziły w powietrze przyczółki tuneli kolejowych i mostu w Pilchowicach. Uszkodzenia naprawiono oddając do użytku linię kolejowa 10 listopada 1946r. Niestety ucierpiała estetyka odbudowywanych obiektów co można tłumaczyć trudną powojenna sytuacją i chęcią jak najszybszego uruchomienia komunikacji. Sam budynek stacji już od dawna nie pełni funkcji zgodnych
z przeznaczeniem. Zamknięta jest poczekalnia i kasa, magazyny spedycyjne stoją puste bo koleją nie przewozi się żadnych towarów. Warto go jednak obejrzeć ponieważ stanowi typowy przykład budownictwa infrastruktury kolejowej zachowany w niezmienionej formie, a jego bryła architektoniczna nie została powtórzona w żadnym innym budynku stacyjnym na Śląsku. Pozostałe budynki stacyjne na trasie z Jeleniej Górydo Lwówka również nie pełnią żadnych funkcji związanych ze swym pierwotnym przeznaczeniem . Pomyśleć tylko, że w 1928r sprzedano tu ponad 70 tyś biletów kolejowych.
Dzisiaj przejazd tą trasą kolejowa stracił na atrakcyjności ponieważ wiele widokowych miejsc zarosło drzewami i gęstymi krzakami, a wyeksploatowane torowisko znacząco ogranicza szybkość kursującego szynobusu. Również niezbyt dogodne połączenia nie sprzyjają popularności tej formy dojazdu do szkół i pracy. W 2013r  PKP ogłosiły iż pod koniec tego roku nastąpi zawieszenie kursowania pociągów.W czerwcu 2016r PKP przeprowadziło rozbiórkę budynku magazynowego przy stacji we Wleniu i Marczowie i szaletu w Nielestnie. Co jakić czas samorządy podnoszą temat przywrócenia lokalnych połączeń kolejowych, jednak bez konkretnych i realnych efektów.


Mało znana widokówka przedstawiajaca stację kolejową w Nielestnie
Wróć do spisu treści