regulamin paintball - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

regulamin paintball

.
                                                            PAINTBALL

                                                                   
                                                                           
                                                                Regulamin
1. W rozgrywkach speedballowych mogą brać udział osoby pełnoletnie lub młodzież od 16
roku życia – ale tylko za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. W grze mogą brać udział osoby o dobrym stanie zdrowia. Osoby, u których mogą wystąpić
jakiekolwiek przeciwwskazania do gry w paintball, wynikające ze stanu zdrowia nie mogąbrać udziału w rozgrywkach.
3. Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, środków odurzających,
leków o działaniu psychotropowym.
4. Rozpoczęcie gry następuje na wyraźny znak lub okrzyk sędziego, a jedna gra może trwać
maksymalnie 4 godziny.
5. Na terenie pola gry obowiązuje bezwzględny zakaz zdejmowania masek z twarzy.
6. Zabronione jest strzelanie z markera (również bez kulek) poza terenem pola gry.
7. Poza terenem gry wymagane jest stosowanie zatyczek lub barrel-bagów na lufie oraz
blokowanie spustu.
8. Przed wejściem gracza na pole należy skontrolować prędkość wylotową kulki na
chronometrze. Dopuszczalna maksymalna prędkość wylotowa kulki to 280 fps.
9. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia
wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry  
i postronne. W przypadku rozgrywek prowadzonych na polu , granice pola gry
wyznacza siatka zabezpieczająca i kolorowa taśma ostrzegawcza .
10. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń sędziów. Osoby nieprzestrzegające zasad
bezpieczeństwa i stanowiące zagrożenie dla innych graczy będą usuwane z pola przez
sędziego bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty.
11. Strzelanie poza wyznaczonym do tego celu obszarem (granice siatki zabezpieczającej)
skutkuje natychmiastowym usunięciem gracza bez zwrotu poniesionych przez niego kosztów.
12. Odległość, od jakiej strzelają do siebie zawodnicy nie powinna być mniejsza niż 3 m.
zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za
zgodą wszystkich uczestników gry.
13. Przed rozpoczęciem gry zawodnicy wspólnie z sędzią ustalają zasady trafienia – na rozbite
kulki tzw. „splat” lub uderzenie kulką (bez rozbicia kulki włącznie).
14. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
* trafienia kulką, pozostawiającą ślad farby na ubraniu, butach, masce lub markerze;
* własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz powiedziana nie może być odwołana;
* decyzji sędziego lub animatora.
Przed rozpoczęciem gry każdy z uczestników  swoim podpisem zaświadcza o zapoznaniu zię z
zamieszczonym regulaminem.Wróć do spisu treści