Ratusz - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

Ratusz

.
Mimo iż Wleń jest jednym z najstarszych miast śląskich to prawdopodobnie w pierwszych wiekach swego istnienia nie posiadał budynku będącego siedzibą władz miejskich. Pierwsze informacje pochodzą z początków XVIIIw,pod koniec tego wieku albert Zimmerman opisywał go jako obszerny i murowany. Ratusz jak i całe miasto wielokrotnie ucierpiał podczas licznych powodzi i pożarów. Wiadomo,że woda zalała ratusz 14 lipca 1702r a 4 lipca 1766r sięgała wysokości pierwszego piętra. Kolejne powodzie miały miejsce w 1804, 1897, 1928 ,1958, 1977 i  1997 roku. Również pożary nie oszczędzały miasta i siedziby władz miejskich niszcząc przy okazji dokumenty zgromadzone w miejskim archiwum. Wielki pożar miał miejsce w roku 1731, lecz największe zniszczenia spowodował  pożar miasta 16 sierpnia 1813r. wywołany walkami między wojskami rosyjskimi
a napoleońskimi. Na skutek ostrzału miasta przez artylerię powstał ogień objął praktycznie całe miasto. Nowy budynek ratusza wniesiono w latach 1823-1824 nadając mu późnoklasycystyczny wygląd. Nad wejściem do budynku umieszczono łacińską sentencję EX CINERE    PHENIX - POST NUBILA PHOBUS   1813-1824.Można to przetłumaczyć „Po Deszczu Słońce-z Popiołów Fenix”co jest jasną aluzją do odbudowy miasta
i ratusza po wojennych zniszczeniach.   W pomieszczeniach ratuszowych,od roku 1740 aż do czasu wybudowania w latach 1751/1752 nowego obiektu sakralnego odprawiano ewangelickie nabożeństwa. W budynku oprócz władz miejskich miały również siedzibę sąd , areszt miejski i straż. W piwnicy mieścił się lokal gastronomiczny. Nad budynkiem wnosi się jednoprześwitowa wieża z sygnaturką. Była ona remontowana w latach 1956/57, ale w roku 1989 została zdemontowana i Pan Szymon Jaśkiewicz w przeciągu kilku lat dokonał jej rekonstrukcji.
Odbudowana wieża ponownie została osadzona na Ratuszu 30 grudnia 1993r.W międzyczasie wymieniono też pokrycie dachu zastępując łupek holenderską dachówką. Na wieży zamontowany jest mechanizm zegarowy konstrukcji Johanna Gottlieba Beckera z roku 1802. Był on remontowany i usprawniony przez firmę E Eppnera w 1862r. W niektórych opisach podawane jest jakoby mechanizm ten wykonał nastoletni uczeń Eduarda Eppnera, lecz przeczy temu data wybita na elemencie konstrukcji. Niestety konstruktorem nie jest też słynny producent zegarów wieżowych o tym samym nazwisku. W 2013r mechaniczne elementy napędu zegara zastąpiono elektrycznymi serwomwchanizmami i po przeprowadzonej konserwacji całą konstrukcji  zegar ponownie wybija godziny
i kwadranse. Nocą  24/25 sierpnia 1997r w pomieszczeniach archiwum Wydziału Komunikacji znajdujących  się na pierwszym piętrze budynku  nastąpił wybuch i pożar,który na szczęście został szybko ugaszony. Obecnie w budynku ma siedzibę Urząd Miasta i Gminy Wleń. W latach 2014-15 przeprowadzono remont elewcji i dachu, wykonano podjazd dla osób niepełnosprzwnych i usunięto tablicę z 1964r.


Wróć do spisu treści