Powódź 1997 - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

Powódź 1997

.

Kilka zdjęć z pierwszej fali powodziowej w lipcu 1997r.

Atrakcyjne widokowo położenie Wlenia nad leniwie płynącym Bobrem wielokrotnie w historii stawało się przyczyną nieszczęść. W skutek gwałtownie przybierających wód po wielkich ulewach Wleń w swej historii był zalewany kilkadziesiąt razy. Wdzierająca się do miasta woda niszczyła i zabierała dobytek mieszkańców,czasami całe domostwa,
a nierzadko stając się przyczyną śmierci.Jedną z większych powodzi opisanych w kronikach była powódź w dniu 4.07.1766r.kiedy to woda sięgała ambony w starym kościele. Równie wysoki poziom woda osiągnęła w czasie powodzi pod koniec lipca 1897r.gdy domy w rynku zalane zostały prawie do wysokości pierwszego piętra Przyczyną tak gwałtownych powodzi było nieuregulowanie większości śląskich rzek.jak i rabunkowa gospodarka leśną. Po ulewnych deszczach, woda spływająca z pozbawionych liściastych lasów gór i wniesień szybko wzbierała  tworząc niszczącą falę powodziową. W początkach XX w rząd pruski podjął działania mające zapobiec powstawaniu tak niszczycielskiego żywiołu. Wybudowano wówczas szereg zapór wodnych na Bobrze i Kwisie, w tym największą w pobliskich Pilchowicach. Pomimo takiego zabezpieczenia w powojennych latach miasto było kilkakrotnie zalewane. Wezbrane wody Bobru zatopiły miasto  w dniach 5-7. 07.1958r, 2-4.08,1977r, w lipcu 1981r.czy ostatnio w początkach lipca 1997.Latem 2007r.zakończono budowę wałów przeciwpowodziowych okalających miasteczko,ale na szczęście nie musiały jeszcze przechodzić testu sprawdzającego.


Wróć do spisu treści