Pałac Lenno - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

Pałac Lenno

Okolice
W 1653r zniszczony przez austriackie wojska zamek i przyległą osadę Lahnhus kupuje pułkownik Adam Koulhans.Nie zamierzał odbudowywać warowni lecz postanowił wybudować całkowicie nową siedzibę dla swojej rodziny w obowiązującym wówczas barokowym stylu.Powstaje nowa rezydencja wraz otaczającymi budynkami gospodarczymi. Pułkownik jest również fundatorem pobliskiej kaplicy pw Św.Jadwigi.Kolejnym właścicielem Lenna jest Andreas Wilhelm von Grunfield, który objął wleńskie dobra w posiadanie w roku 1741. Kolejna zmiana właścicieli następuje w 1842r kiedy majątek obejmuje Henryk von Haugwitz.
Pałac i przylegający do niego majątek ziemski pozostają w posiadaniu tej rodziny aż do zakończenia II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych w pałacu kwaterowały wojska rosyjskie dewastując go
w znacznym stopniu. Wiele cennych sprzętów zostało również rozkradzionych lub zniszczonych w pierwszych powojennych latach. W pałacu kilka lat funkcjonowało Liceum Hodowlane, potem stał się własnością przedsiębiorstwa "Konsumy".Od 1960r przez cztery lata funkcjonuje tu PGR Winnogóra, potem mieści się tu oddział wleńskiego sanatorium dla przewlekle chorych . Kolejna zmiana gospodarzy następuje w 1987r kiedy to obiekt przejęła Poczta Polska. Podjęła nawet próby remontu zabytkowych budynków lecz po zmianie systemu politycznego w Polsce prace te zostały przerwane. Szczęśliwie dla zabytkowego kompleksu nowy właściciel pochodzący z Flandri Luck Vanhauwert stopniowo przywraca budynkom dawną świetność.


Wróć do spisu treści