Pałac Lenno - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

Pałac Lenno

Okolice
W 1653r zniszczony przez austriackie wojska zamek i przyległą osadę Lahnhus kupuje pułkownik Adam Koulhans. Nie zamierzał odbudowywać warowni lecz postanowił wybudować całkowicie nową siedzibę dla swojej rodziny w obowiązującym wówczas barokowym stylu. Powstaje nowa rezydencja wraz otaczającymi budynkami gospodarczymi. Pułkownik jest również fundatorem pobliskiej kaplicy pw. Św.Jadwigi. Kolejnym właścicielem Lenna jest Andreas Wilhelm von Grunfield, który objął wleńskie dobra w posiadanie w roku 1741. Kolejna zmiana właścicieli następuje w 1842r kiedy majątek obejmuje Henryk von Haugwitz. Pałac i przylegający do niego majątek ziemski pozostają w posiadaniu tej rodziny aż do zakończenia II wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych w pałacu kwaterowały wojska rosyjskie dewastując go w znacznym stopniu. Wiele cennych sprzętów zostało również rozkradzionych lub zniszczonych w pierwszych powojennych latach. W pałacu kilka lat funkcjonowało Liceum Hodowlane, potem stał się własnością przedsiębiorstwa "Konsumy".Od 1960r przez cztery lata funkcjonuje tu PGR Winnogóra, potem mieści się tu oddział wleńskiego sanatorium dla przewlekle chorych . Kolejna zmiana gospodarzy następuje w 1987r kiedy to obiekt przejęła Poczta Polska. Podjęła nawet próby remontu zabytkowych budynków lecz po zmianie systemu politycznego w Polsce prace te zostały przerwane. Szczęśliwie dla zabytkowego kompleksu nowy właściciel pochodzący z Flandri Luck Vanhauwert stopniowo przywraca budynkom dawną świetność.


Wróć do spisu treści