kościół - modrzewie8

Modrzewiowy Dom
Agnieszka & Robert Soleccy
59-610 Wleń
Modrzewie 8
Przejdź do treści
Menu

kościół

.
Pierwsze wzmianki o sakralnej budowli kamnieno-ceglanej pochodzą z początków XIIIw. Świątynia  prawdopodobnie powstała z fundacji biskupa Wawrzyńca lub księcia Henryka Brodatego i jego małżonki Św Jadwigi.
Na patrona wybrano nieprzypadkowo Św Mikołaja,opiekuna kupców i handlowców. W roku 1241 dostawiono nową kamienną wieżę i w zawiązku z powiększaniem się liczby mieszkańców poszerzono w 1292 roku  Prawdopodobnie budowla w takim stanie przetrwała do początków XVI,kiedy to nowo powstały ruch reformatorski zdobywa  dużą popularność, poparcie i nowych wyznawców. Ostatnim katolickim proboszczem znanym
z ostrych wystąpień przeciw nowej wierze był Michael Wolffgubler. Gdy w wyniku  reformacji kościół w 1545 przejęli protestanci,rozebrali stare mury, w tym gotycką wieżę i wystawili nową świątynię,w której pierwszym pastorem został w 1560r Valentin Lambing. W czasie trwania jednej z najkrwawszych wojen religijnych zwanej wojną trzydziestoletnią [1618-1648] okupujący miasto Szwedzi podpalili  w 1640r.kościół i plebanię  lecz zostały one dość szybko odbudowane.
 Po zakończeniu wojny i podpisaniu pokoju westfalskiego katolicy odzyskują w 1654 roku świątynię. Wielka powódź w 1702r poważnie uszkodziła kościół, a z kolei pożar w 1731r dokonuje kolejnych zniszczeń. Spłonęły wtedy również wszelkie dokumenty znajdujące się na plebani. Podczas  wielkiego pożaru miasta wywołanego działaniami wojennymi  w sierpniu 1813r ponownie doszło do zniszczeń, a kolejne powodzie podmyły stare mury. Będący od 1811r. proboszczem wleńskiej parafii ks Józef Tilgner zapoczątkował w początku lat sześćdziesiątych XIXw. budowę nowej świątyni. Konsekracji dokonał biskup sufragan wrocławski Hadrian Włodarski
w dniu 11XI1864r, o czym informuje pamiątkowa tablica umieszczona za głównym ołtarzem. Z dawnej budowli pozostały jedynie dwie kwadratowe kondygnacje wieży, która wyżej przybiera formę ośmiokątna. Nowa hala wybudowana w stylu modnego wówczas neogotyku jest dość skromnie wyposażona. W wysokich oknach umieszczone są dwa witraże pochodzące z 1869r. Witraż z prawej strony przedstawia św Henryka i św Jadwigę patronkę Śląska, zaś z lewej św Józefa i św Barbarę.  Ściany przyozdabiają polichromie wykonane przez wlenianina Maxa Schultza. Ze starego kościoła pochodzi prawdopodobnie duży krzyż z postacią ukrzyżowanego Jezusa i stojących pod krzyżem figury Matki Boskiej oraz św Jana Ewangelisty. Ołtarz główny i ambona wykonane w stylu umiarkowanego baroku pochodzą z XVIIIw. Trzy obrazy znajdujące się na ołtarzach przedstawiają Ukrzyżowanie, Madonnę  z Dzieciątkiem oraz patrona- św Mikołaja. Cennym zabytkiem jest pochodząca z 1575r renesansowa chrzcielnica. Na zewnątrz w kamiennym murze okalającym przykościelny cmentarz umieszczone są cało-postaciowe kamienne płyty nagrobne z XVI i XVII wieku. Zachowały się tylko nieliczne nagrobki z okresu przedwojennego, często wtórnie wykorzystane.


Wróć do spisu treści